Constants

APPROVED

APPROVED

Нормално изпълнена авторизация

UNKNOWN_04

UNKNOWN_04

?

CARD_EXPIRED

CARD_EXPIRED

Card has expired

REVERSAL_ALREADY_EXISTS

REVERSAL_ALREADY_EXISTS

Транзакция от тип Reversal със същите характеристики е вече регистрирана в системата. При транзакция от тип 11 - не е намерена първоначалната транзакция.

TRANSACTION_ALREADY_EXISTS

TRANSACTION_ALREADY_EXISTS

Транзакция със същите характеристики е вече регистрирана в системата.

INVALID_PROTOCOL_VERSION

INVALID_PROTOCOL_VERSION

Грешна версия на протокола

MISSING_BOREQ_PARAMETER

MISSING_BOREQ_PARAMETER

За управляващи транзакции: Не е подаден параметър BOReq

TRANSACTION_NOT_FOUND

TRANSACTION_NOT_FOUND

За управляващи транзакции: Не е намерена първоначалната транзакция (напр. при reversal)

CARD_NOT_REGISTERED

CARD_NOT_REGISTERED

Картата не е регистрирана в Directory сървъра

AUTHORIZATION_TIMEOUT

AUTHORIZATION_TIMEOUT

Timeout от авторизационната система

MALFORMED_EBORICA_REQUEST

MALFORMED_EBORICA_REQUEST

При проверка за статуса на транзакция: Изпратеният параметър eBorica е с невалиден формат

INVALID_3D_AUTHENTICATION

INVALID_3D_AUTHENTICATION

Неуспешна 3D авторизация от ACS

TRANSACTION_CANCELED

TRANSACTION_CANCELED

Анулирана (канцелирана) транзакция

INVALID_MERCHANT_SIGNATURE

INVALID_MERCHANT_SIGNATURE

Невалиден подпис на търговеца

TRANSACTION_PROCESSING_FAILURE

TRANSACTION_PROCESSING_FAILURE

Техническа грешка при обработка на транзакция

DENIED_DUE_TO_FRAUD_RULE

DENIED_DUE_TO_FRAUD_RULE

Отхвърлено поради правило за измама

NO_INFORMATION

NO_INFORMATION

При проверка за статуса на транзакция: за изпратената заявка липсва регистриран отговор

AUTHORIZATION_DENIED

AUTHORIZATION_DENIED

Авторизацията е отхвърлена от TPSS

VALUES

VALUES

Array of all supported response codes

MESSAGES

MESSAGES

Array of response code messages

Methods

isValid()

isValid(integer  $value) : boolean

Checks if a value is a valid supported response code.

Parameters

integer $value

value to check

Returns

boolean —

"true" if the value is a valid supported response code, otherwise - "false"

getMessage()

getMessage(\ELogix\Web\type  $value) 

Gets the message corresponding to a response code.

Parameters

\ELogix\Web\type $value

response code

Throws

\ELogix\Web\BoricaException

if response code message is not recognized